Všeobecné obchodní podmínky

Úvod

Tyto obchodní podmínky určují Vaše používání našich webových stránek; používáním webových stránek tyto podmínky plně akceptujete. Nesouhlasíte-l s jakoukoliv částí všeobecných obchodních podmínek, nepoužívejte naše webové stránky.

Intelektuální vlastnická práva

Pokud není uvedeno jinak, firma vlastní intelektuální vlastnická práva webových stránek a materiálu na webových stránkách. Dle licence uvedené níže, naše intelektuální vlastnická práva jsou vyhrazena.

Omezení odpovědnosti

Informace na našich webových stránkách jsou poskytovány zdarma, a jejich používáním berete na vědomí, že by bylo nerozumné považovat nás za odpovědné z titulu těchto webových stránek a informací na nich uvedených.

Ačkoliv se snažíme zajistit, avy vyly informace na této stránce přesné, nemůžeme jejich přesnost a úplnost zajistit; nezavazujeme se ani k tomu, že že stránka zůstane dostupná či že veškeré informace jsou aktualizované. V maximálním možném rozsahu daným právem můžeme vyloučit veškerá prohlášení, záruky a podmínky (včetně, bez omezení, podmínky vyplývající z práva uspokojivé kvality, vhodnosti k danému účelu a použití přiměřené péče a dovednosti). Naše odpovednost je omezena a vyloučena v maximálním možném rozsahu určeném právem. Nebudeme odpovědni za jakékoliv přímé, nepřímé nebo následné ztráty či škody vyplývající z těchto všeobecných obchodních podmínek nebo našich webových stránek, došlo-li k nim v rámci práva smluvního, trestného či jinak – včetně, bez omezení, jakékoliv ztráty  zisku, smluv, podminku, dat, dobrého jména, příjmů, zisků či očekávaných úspor.

Nic v těchto podmínkách však nevylučuje či neomezuje naši odpovědnost za podvod, smrt či osobní poškození způsobené naší nedbalostí, nebo jakoukoliv jinou odpovědností, která nemůže být vyloučena či omezena aplikovaným právem.

Změny

Všeobecné obchodní podmínky se mohou měnit. Prosím, pravidelně kontrolujte tuto stránku pro zajištění znalosti aktuální verze.

Celá dohoda

Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří spolu s ochranou osobních údajů veškerou dohodu o používání těchto webových stránek, a nahrazují veškeré předešlé dohody o používání těchto webových stránek.

Právo a jurisdikce

This notice will be governed by and construed in accordance with English law, and any disputes relating to this notice shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts of England.

Kontaktní detaily

Můžete nás kontaktovat na emailovou adresu:

Bronte House
58-62 High Street
Epping
Essex
CM16 4AE

You can contact us by email: info@branwell.com